Ett hållbart byggande

Om ert företag arbetar inom byggsektorn så finns det många parametrar som man bör tänka på för att för att skapa både ett framgångsrikt företag och hålla hög kvalité på det arbete som utförs. Många gånger så går detta hand i hand för ett byggföretag. Att arbeta med ett hållbart byggande kan vara en framgångsfaktor i dagens moderna samhälle.

Med hjälp från ichb.se – Informationscentrum för Hållbart byggande så kan man få kunskap om just att bygga hållbart genom den information som läggs upp på deras sajt. Det är Boverket som gett uppdraget till Svensk Byggtjänst som driver sajten. Förutom Svensk byggtjänst så finns andra organisationer och institut bakom som stödjer och hjälper till att fylla sajten med hållbar information.

Att bygga ner hållbart kan vara en detalj som gör att företagen bli mer attraktiva. Att vara mer energieffektiv och bygga smart för miljön är något som intresserar oss idag. Det finns ett behov från både kunder och bransch inom byggsektorn men även hos andra som arbetar med fastigheter. Vi är i behov av företag som tänker mer hållbart i sitt byggande.

Många reagerar på den globala uppvärmningen och arbetar på sina sätt för att minska växthusgaser. Det gäller att vi tillsammans gör något för miljön och om alla drar sitt strå till stacken så kanske vi kan ska aen förändring. Konsumenter som ställer högre krav på företag och företag som föregår med goda exempel.

Företaget och arbetskläder

Kläderna är något som inte alltid får den eftertanke de förtjänar på arbetsplatsen. Beroende på branschen kan det ju finnas vissa speciella krav på klädsel, antingen rent funktionellt eller helt enkelt traditionellt. Vad fallet än är bör varje företag tänka vad kläderna gör för dem.

Det första som kan vara relevant är kläder som faktiskt bär företagets logo. Detta är något som används i väldigt många olika branscher och fyller många funktioner. Till att börja med är det ju ett sätt att visa upp att företaget är seriöst och professionellt. Men det kan även skapa samhörighet på arbetsplatsen då alla i stort sett har samma ”uniform”. För att få sin logo på arbetskläderna kan man ta kontakt med ett företag som Easytryck.

I jobb som kräver mycket fysiskt arbete är det ofta viktigt att arbetskläderna är slittåliga och i en utsträckning eller annan skyddar arbetaren. I det senare fallet kan det tekniskt sett bli skyddskläder man talar om. Det finns betydligt mer krav på dessa typer av kläder då de just ska skydda från exempelvis hög värme, kemikalier eller andra skadliga ting arbetaren kommer i kontakt med. Mer information om skyddskläder kan man hitta på Arbetsmiljöverket.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att varje anställd har tillgång till arbetskläder från och med dag ett på jobbet. Det är dock upp till var och en om företaget står för kostnaden av kläderna, om den anställde måste betala för dem eller om kostnaden delas på ett sätt eller annat. Detta kan ses som en förmån och blir därför något som kan bli skatteavdragsgill. Se mer om detta på Skatteverket.

Att lyckas som företag

Att lyckas som företag innebära många parametrar, det är inte bara en faktor som gör att ett företag blir framgångsrikt utan det kan vara många inblandande i det arbete som utförs. Allt från ledning till verkstadsgolvet. Idogt arbete och gemensamt mål är några av de parametrar som behövs för att att ett företag ska vinna framgång.

Komatsu Forest är ett av de företag som verkligen lyckats genom målmedvetet arbete. Sedan starten 1961 i Umeå så har företaget utvecklats till vad det är idag. Det hela började med en mekanisk verkstad och ett skogsbruk som var i behov av skogsmaskiner. Med nya innovationer så blev Umeå Mekaniska en stark ledare inom skogsbruket och tillsammans med Valmet Oy och Svenska Volvo BM så utvecklades det som kom att bli dåtidens moderna skogsmaskiner och skördare. En marknad som både då och nu är i behov av maskiner som utvecklas för att fungera så bra som det bara går.

Idag så är Komatsu världsledande tack vara en utveckling som för varje årtionde har pekat ut riktningen hur en skogsmaskin ska fungerar och hittat lösningar som passat för både maskiner och förare. Man har inte bara utvecklats skogsmaskiner utan även tänkt på den som ska sitta och köra. Ergonomi och arbetsmiljö är viktigt och detta har Komatsu Forest verkligen lyckats med. Idag så finns företaget på fem kontinenter med 1400 anställda. Huvudkontoret ligger fortfarande i Umeå och ägs idag av Komatsu Ltd of Japan.

Fira med företaget

Stora skeden inom firman ska firas. Det höjer moralen, får anställda att känna sig uppskattade och är ett sätt att visa att företaget når sina mål och går bra.

När företaget går plus

I slutet av arbetsåret är det dags att gå över bokföringen och se hur det har gått över de senaste tolv månaderna. Om företaget har vuxit och gått plus är det hög tid att fira. Det behöver inte vara mycket ett stort, då blir det svårt och dyrt att toppa det om företaget börjar gå ännu bättre. Ta med lite bubbel till arbetsplatsen och bjud personalen på att skåla tillsammans med lite tilltugg i slutet av dagen. Det är inte bara ett firande av företagets ekonomi, det är också ett sätt att fira de anställda vars arbete har gjort det möjligt.

Tredje året som verksamt företag

En del företag tar sig inte genom det första året, då handlar det ofta om en dålig företagsidé eller att ekonomin inte var så bra som man trodde. Tittar man på Ekonomifakta ser vi  att nystartade företag i Sverige är det bara runt 76 % som överlever mer än tre år och är fortsatt verksamma. Efter tre verksamma år med bra siffror kan det vara väl värt att fira, ni är plötsligt en av de företag som man anser har lyckas. Gå in på Ballongkungen och skaffa en hop med ballonger, häng upp dem runt om i företagets lokaler och efter firandet kan ballongerna få åka hem med anställda som har barn hemma. Se till att det finns gott att äta och dricka samt att du meddelar de anställda i tid om att du planerar att fira företagets framgångar och vill att de ska vara med.