Bygg ett konferensrum

Börjar företaget växa och behovet av ett rum där ni kan ha större samlingar med företagets anställda bli nödvändigt. Bygg ett konferensrum där ni kan ha möten med flera deltagare. Förhoppningsvis så finns det utrymmen som ni kan göra om för ett rum för möten och konferenser av olika slag.

Se till att utrusta rummet efter konstens alla regler. Förutom ett större bord och stolar runt detta bord så kan det behövas en White board där ni kan föra anteckningar. Det kan även vara bra att förbereda rummet med en projektor så man kan visa presentationer via sin dator. Men det kanske också är så att man över videolänk kan ha möten med kunder och andra. Det är viktigt att ett konferensrum har det som krävs för att kunna utföra dagens moderna möten.

Så klart så ska det vara trevligt och en inbjudande känsla i en konferens. Se till att det finns växtlighet och trevliga tavlor på väggarna som visar företaget från en annan sida. Gardiner är också något som man ska tänka på. Dessa kan göra att det blir ett mycket behagligare ljud, speciellt om det är ett större rum man använder sig av. Även heltäckningsmatta kan hjälpa till att göra konferensrummet att bli varmare och mer ombonat.

Vi hoppas verkligen att ni får till ert konferensrum exakt som ni önskar och vi hoppas också att det blir många kreativa möten där som är till fördel för företaget.

Hur arbetar ni med PR?

PR-arbete bör finnas med i varje företags planering. Detta är ett arbete som fokuserar på en organisations relation till olika målgrupper och hur dessa relationer kan bildas och sedan stärkas på ett eller annat vis. Och det är betydligt färre som arbetar aktivt med PR än antalet företag som faktiskt kan tjäna stort på det, både på kort och lång sikt.

Då PR ofta går genom media av något slag är relationer till dessa medier en viktig del av arbetet. Många företag kan påbörja detta arbete redan från starten då ett nytt företag ofta kan vara av intresse för olika medier att informera om. Och det hjälper naturligtvis om företaget har något som gör att de sticker ut från mängden. En vilja att arbeta på ett annorlunda vis, har en ovanlig företagsstruktur, arbetar med samhällsnytta i fokus eller något helt annat som kan anses ha nyhetsvärde.

Att arbeta med PR kan komma med några unika utmaningar. Speciellt för ett företag som aldrig haft ett sådan arbete tidigare. Det är av denna anledning som många väljer att ta in extern hjälp för att vägleda PR-arbetet åt rätt håll. En firma som ofta sköter PR-arbete kommer dessutom med redan etablerade relationer till olika medier och kan därför göra kontakten snabbare och mer effektiv.

Men även om ni tar in hjälp från en annan firma kommer det förr eller senare bli aktuellt för någon i nyckelposition på företaget att representera det i from av intervjuer eller liknande. VD är många gånger det självklara valet i många företag, men det kan även finnas situationer där andra personer är bäst lämpade att informera om specifika projekt eller arbeten som företaget håller på med.

PR kan ge uppmärksamhet både på gott och ont. Men de som aktivt arbetar med företagets PR har mer kontroll över att det goda faktiskt kommer ut och blir nyheter.

Företag med arbete på hög höjd

Om man är ett företag som arbetar på hög höjd så är säkerheten något som man  ska ta på största allvar. Här går det inte att tumma på detta utan se till så att den som utför ett arbete på ett tak eller liknande har den utrustning som krävs för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Enligt Arbetsmiljöverket så finns det krav som säger att man ska förebygga fallrisker på alla arbete som överstiger två meter eller högre. Detta gäller flera olika byggnads- och anläggningsarbeten där man arbetar på högre höjder än just två meter. Det gäller att man använder sig av den säkerhetsutrustning som är anpassad för det arbete man ska utföra. Inför ett arbete på hög höjd så bör man kolla upp vilka risker som finns med arbetet. Detta för att säkerställa vilken utrustning man ska använda sig av och kunna utföra ett säkert arbete.

Det gäller att man man både använder sig av utrustning som säkrar upp dig som arbetar men också installerar fallskydd som kan förhindra olyckor. Som företag så är man skyldig enligt Arbetsmiljöverket att förebygga fallriskerna på en arbetsplast på hög höjd. Upplever du som anställd att det har missats på något sätt så kontakta det skyddsombud som finns på företaget för att skapa en förbättring och förändring till ett säkrare arbete. Du som arbetar på hög höjd har mest troligt fått gå en utbildning inom industrisäkerhetsutbildningar. Om inte kolla upp vad som finns tillgängligt och som kan passa just dig.

För dig som äger fastigheter

Som ägare av fastigheter så gäller det att se till så att allt fungerar som det ska. Det viktiga kan vara att skapa en underhållsplan för sina fastigheter så man vet vad som ska åtgärdas och vad som kan väntas med. Ett stort problem kan vara objudna gäster som försöker ta sig in i fastigheterna. Se till att skaffa digitala passersystem så ni slipper nyckelhanteringen som ni haft tidigare.

Att byta ut låscylindrar då borttappade nycklar är orsaken kan vara en kostsam historia. Nya digitala låssystem kan hittas hos företaget BB Gruppen. Med låssystemet Iloq så kan en borttappad nyckel raderas ur systemet och ersättas med en helt ny. Det är förvisso en investering i systemet men kommer att löna sig i längden. Företaget hjälper till med projektering och rådgivning för det nya låssystemet men också installation och service i efterhand för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Med ett nytt system för lås i era fastigheter så kommer ni slippa byta ut låskolvar i framtiden. Nycklarna till Iloq är säkra och kan inte kopieras då den är kraftigt krypterad. Skulle en nyckel tappas bort så återkallas behörigheten för den nycken och en ny nyckel programmeras och kan användas omgående. En annan stor fördel är att man behöver bara en enda nyckel till hela fastigheten. Den nyckel som programmeras fungerar både till bostaden som till ytterdörrar och tvättstugan för att nämna några lås som används i en fastighet.

Företagande och logistiklösningar

Att driva ett företag betyder alltid att man behöver förlita sig på andra företags tjänster emellanåt. Exakt vilka dessa är kommer så klart att variera en hel del från företag till företag. Men något som många behöver tänka på i en eller annan utsträckning är logistik.

Logistik är mer än bara den fysiska frakten av varor från A till B. Det är även administrativa arbeten som planering, styrning och implementering som ämnar att minska kostnader och öka både intäkter och kundservice. Att välja rätt logistiklösning för företaget kan spela en betydelsefull roll i lönsamheten och även den framtida utvecklingen.

För ett företag som är väldigt beroende av logistik i en eller annan aspekt av sin verksamhet blir valet av logistikpartner något väldigt kritiskt. Det är rekommenderat att ta sig tiden och titta på vilket alternativ som är rätt och ringa runt och se vilka lösningar som kan erbjudas.

Om logistiklösningarna man behöver inkluderar transport inte bara inom Sverige, utan även utomlands blir valet ofta mer begränsat samtidigt som det blir allt viktigare. Ibland kan detta handla om väldigt specifika transporter till och/eller från endast ett annat land. Och det finns specialiserade företag som QPL Transport som då kan vara en mycket bra logistikpartner.

I slutändan är dock ett av de absolut viktigaste faktorerna för ett långvarigt samarbete att man känner förtroende för sin logistikpartner och har tillit till att de kan erbjuda lösningar även om företagets situation skulle förändras på ett eller annat sätt.  Samtala gärna innan något avtal skrivs om företagets framtid och hur båda sidor ser på denna förändring och eventuella lösningar som kan behövas göras beroende på hur företaget växer.  Ett långvarigt samarbete är alltid att föredra, men det gäller att ens logistikpartner har möjligheten att skala upp om behovet uppstår.

Ta hjälp vid rekryteringen

Ibland så kanske man inte själv som företagare har möjligheten till att avgöra vilken eller vilka man ska anställa. Det kan vara så att man får ett behov av hjälp vid rekryteringen till företaget. Det är ett av företagets största investeringar att anställa personal och det är viktigt att det blir rätt redan från början.

Antingen så väljer man att ta hjälp hela vägen med ett företag som sköter rekryteringen. Eller så sköter man om det mesta själv men tar in experter för att få hjälp med en så kallad second opinion på den som man har valt ut som kandidat för platsen. Det kan vara skönt att låta någon utifrån göra en analys över den sökande och ge sina synpunkter på den som söker arbetet. Stämmer mycket av det ni själva kommit fram till så blir det enklare att göra sitt va när man ska anställa.

Det är inte alltid enkelt att anställa rätt personal och det gäller att man som företag tänker långsiktigt då det kommer till rekrytering. Genom att fundera på vad man är i behov av och hur den nuvarande gruppen fungerar är några av de saker som man bör ha i åtanke. Hur vill man att gruppen och företaget ska se ut framöver och vem är det man söker till den aktuella tjänsten på företaget. Är det någon som slutat eller är det en helt ny tjänst som inrättats. Det är många frågor och tankar som man bör ställa sig när man ska rekrytera någon ny till företaget.

Designa företagets logga – tips på vägen

Varje företag behöver en logga som representerar verksamheten och hjälper till att etablera ens varumärke på marknaden. Det finns en mängd olika artiklar man kan sätta sin logga på, allt från pennor och paraplyn till kläder och banderoller. Men först måste man ju tänka på hur loggan faktiskt ska se ut.

I början kan det vara bra att brainstorma med andra om idéer på loggans design. Ska det bara vara text eller bör man inkludera en bild av något slag? Behöver den tydligt förmedla vilken bransch man är verksam inom eller är det bättre att satsa på något mer abstrakt. Många gånger finns det inget rätt svar för alla företag, men att hitta det rätta svaret för just sitt företag kan kräva en del eftertanke.

Det finns många misstag man kan råka göra i själva designen om man inte tänker efter. Ett vanligt misstag är att inte tänka på hur loggan ser ut när den görs väldigt liten. En logga som är lätt att identifiera båda som stor och liten är ett tecken på smart design. Det är också bäst att se hur den ser ut i svartvit och inte bara i färg. Många olika färger i loggan kan ge ett väldigt annorlunda utseende när man trycker den i svartvit.

Att vara medveten om det finns trender inom företags bransch kan också hjälpa en att komma fram till ett bra beslut. Men det kan även låta en undvika en del klichéer. Att balansera dessa två aspekter kan låta en ta fram något som uppenbarligen passar in, men som även står ut från mängden.

Om ens företag arbetar internationellt är det klokt att ta sig tiden att utforska symbolik i andra länder och kulturer innan man bestämmer sig för sin slutgiltiga produkt. Utan denna efterforskning kan man ha oturen att förmedla helt fel budskap.

När man går från skisstadiet till att slutföra loggan kan man snabbt och enkelt göra detta online.

Hur många besöker din butik

Som butiksinnehavare så kan det vara intressant att veta hur många som varit in i butiken. Hur många som handlar får du veta genom det kassasystem som du tar betalt ifrån. Men hur många som bara gått in och tittat på någon produkt kan vara svårt att beräkna. Det går inte att sälja till alla men det kan vara intressant att se hur besöksfrekvensen varit och försöka ta reda på varför de inte handlat.

Beräkna antalet besökare

Genom att använda sig av modern teknik som räknar personer och kunder så får du en bild över hur antalet kan skifta vissa tidpunkter på dagen och när det är som mest besök i din butik. Helt klart så bör mer besökare i butiken innebära mer försäljning. Men det är inte alltid som det är så. Hur ska du kunna förändra detta så att det blir mer försäljning? Det kan vara så att ni bör titta över hur mycket personal det är i butiken då det är som mest besökare. Hinner personalen med att ge den service som antalet personer kräver.

Skapa olika aktiviteter

Får du reda på vid vilka tidpunkter det är mycket kunder så kan du skapa olika aktiviteter precis under den tiden. Det kan vara att mellan vissa tider ge en viss procent på det som handlas. Det kanske också går att ta in ytterligare personal om det på lördagar exempelvis mellan 11.00 och 14.00 är extra mycket kunder som behöver hjälp. Genom att veta besöksfrekvens så kan man ta till åtgärder för att skapa en förändring till mer försäljning än vad man haft tidigare.

Planering viktigt för företaget

För att man ska kunna hålla ordning på sitt företag så är planeringen viktigt. Det gäller att veta vad som är på gång för att kunna serva sina kunder på allra bästa sätt. Även för de anställda så är det viktigt att veta vad som är på gång och hur man ska agera i olika situationer.

Allmän planering

Kommunikation är något som måste finnas för att man ska veta vad som gäller. Även planering under året som kommer är viktigt så man har kolla på viktiga datum. För detta så kan det vara skönt att det finns en planeringskalender där allt skrivs in som är viktigt för företaget. Hos kalenderkungen.se så hittar ni flera olika typer av kalendrar och almanackor. Ni hittar garanterat en som passar er verksamhet. Den digitala är kanske något som också används, men en analog kalender där man snabbt kan skriva in saker är underskattat.

Strategisk planering

En strategisk planering för ett företag kan delas upp i olika delar. Det gäller att definiera företagets målbeskrivning om vad som företaget ska uträtta. Vilken kärnverksamhet man ska bedriva och vilka kunder vill företaget ha. Det gäller också att fastställa de övergripande mål som företaget vill ha. Det är vilket syfte som företaget planerar att ha, vilka värderingar och vilken vision och affärsidé som företaget har. Det är viktigt att utveckla den affärsportfölj som företaget har. Hur olika produkter ska utvecklas eller avvecklas för den delen. Men också marknadsföring för de produkter och tjänster företaget har valt.

 

Att hitta nyckelpersoner till företaget

Alla företag har ett stort behov av vissa personer som har en viss roll och som har rätt kompetens för det arbete som ska utföras. Det kan vara svårt att hitta nyckelpersoner till företaget på egen hand. Där är det en fördel att det finns hjälp att få vid rekrytering av chefer och andra nyckelpersoner som företaget är i behov  av.

En felrekrytering kan kosta företag mycket pengar och det är viktigt att allt går exakt som man önskar sig. Genom att anlita ett utomstående företag som sköter rekryteringen underlättar för företagen. Det är viktigt att man är noggrann i den process som det är att välja kandidater till en utannonserad tjänst på företaget. Head Agent är ett företag med rekrytering och erfarenhet av arbetet med hela processen att hitta rätt personer för rätt yrke. Företaget har ett nätverk med attraktiva kandidater som kanske kan passa för tjänsten.

Att göra en behovsanalys är viktigt för att kunna se vad det är för person som skulle kunna passa in. Många gånger så har man som företag inte den tid och kunskap som det behövs för att kunna rekrytera rätt. Att låta experter ta sig an detta gör att man som företag kan fortsätta med den verksamhet som man har. Beslutet om vem som ska anställas för tjänsten ligger alltid på företaget som ska anställa. När aktuella kandidater finns så får företaget träffa dessa och göra intervjuer med dessa för att avgöra vilken som kan passa.