Vikten av försäljningschefen i företaget

Det finns en antal positioner i ett företag som väger väldigt tungt. Många menar att försäljningschefen kan vara den viktigaste rollen i ett företag direkt efter VD, eller till och med den absolut viktigaste rollen.

Försäljningschefen på ett företag bör alltid tillsättas med lång eftertanke. Det gäller att hitta den som verkligen förstår sig på vad företaget kan erbjuda och vilka som är det rätta målgruppen. För att inte tala om vikten av erfarenhet inom rollen och ett allmänt bra sinne för affärer. Det är inte undra på att många företag vänder sig till experter inom executive search för att hitta rätt kandidat.

I ett företag är det försäljningschefen som har den viktigaste och mest aktiva rollen i att klarlägga företagets tillväxtmål. Det gäller inte bara den övergripande planen utan även strategier ned på individnivå. Ansvaret över företagets tillväxt faller i grund och botten på försäljningschefens axlar.

Försäljningschefen måste arbeta kontinuerligt med att välja strategier som kan uppnå de mål som satts. Detta betyder att försäljningschefen ofta blir en aktiv deltagare inom marknadsarbetet, då denna avdelning i de flesta fall finns för att stödja försäljningschefens arbete. Detta är klart och tydligt en verklighet inom BtB-företag men stämmer mer och mer överens även inom BtC-företag idag.

En försäljningschef behöver ofta ha riktigt bra ledarförmågor då de i regel behöver förlita sig på ett antal personer som arbetar direkt under dem. Det är därför väldigt viktigt att hitta personer som arbetar riktigt bra tillsammans inom denna avdelning, och chefen måste alltid kunna föregå med gott exempel och veta hur man ska motivera och inspirera sina medarbetare.

Kundkontakt är och en väldigt viktig del av arbetsuppgifterna, vilket betyder att försäljningschefen också måste ha bra hand med kunderna. Att vara en aktiv del av företagets relation med kunderna kan många gånger göra stor skillnad.

Vikten av en bra försäljningschef bör således vara ganska uppenbart vid detta lag och de företag som lyckas hitta en kan många gånger vara en stor faktor på marknaden.

Ta hand om era leverantörer

Ett företag har nästan alltid några leverantörer. Även kontorsarbetare och de som erbjuder tjänster behöver produkter för att utföra tjänsterna. Alla företag kräver material och då skapar man avtal med leverantörer. Ett gott samarbete kan göra ditt företag mer lönsamt, men då gäller det att dina leverantörer gillar att arbeta tillsammans med er.

Bjuda in leverantörer

Det bästa är att bjuda in leverantörerna till ditt företag. Skapa kontakt med de viktigaste personer för din firma och visa din uppskattning. Bjud exempelvis ut dem på mat med underhållning där ni kan skåla för ett gott samarbete. Var inte rädd att berätta att de är viktiga för din verksamhet och att deras hjälp har varit ovärderlig för er. Vid högtider och slutet av arbetsåret kan det vara dags igen att bjuda tillbaka för de fina tjänster ni fått. Gåvor kan vara på sin plats men var försiktig så det inte kan tolkas som mutor. Det finns regler hos Skatteverket vad ni ska tänka på när ni ger gåvor från ett företag eller ett annat.

Nära samarbete leder till ny idéer

När man samarbetar nära sina leverantörer kan det också komma många bra tips på förbättringar. De förstår sina produkter och lär sig ert företag och vad ni vill ha ut av avtalet. Det finns studier som visar att detta fungerar väldigt bra inom teknikbranschen. När leverantör och företag diskuterar och det råder tillit, blir slutprodukten oftast bättre. Skapa ett samarbetsklimat i den mån det går, gå in i avtalet för att lite på varandra och ge stöd. Ni vill båda två att båda företagen går bra, varför inte dra nytta av varandra? Om leverantören känner sig betydelsefull för ditt företag kommer de vara med benägna att hjälpa till, att gå lite längre för er skull och vara öppen med åsikter, kritik och beröm.

Vikten av bra arbetsmiljö

Miljön på en arbetsplats har en väldigt stor inverkan på som arbetar där, både på gott och ont. Att uppnå en bra arbetsmiljö är inte ett enkelt uppgift, men det är en som är värt att sträva efter.

Arbetsmiljö kan vara både stämningen på arbetsplatsen och den fysiska miljö man arbetar i. Om vi börjar att titta på den fysiska aspekten av detta finns det tydliga riktlinjer som lagts fram av Arbetsmiljöverket där man kan läsa om de regler som gäller och vilka skyldigheter arbetsgivare har mot sina anställda.

En fråga som ofta är på tal idag är den ergonomi. Vikten av detta har blivit allt tydligare på senare år och det finns en mängd förändringar som äldre arbetsplatser har varit tvungna att förändra. Bristande ergonomi på arbetsplatsen har kunnat spåras till en mängd arbetsskador och därmed kostat företag och staten enorma summor.

Något annat som kommer upp med jämna mellanrum är belysningen. Också denna har en väldigt stor effekt på arbetarna. Men de uppgifter vi har om fördelarna med naturligt ljus uppmanas arbetsgivare att se till att detta utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Men hjälp av moderna system som det Parans har utvecklat är möjligheterna för detta större än någonsin idag.

Går vi sedan vidare att titta på arbetsmiljön ur ett socialt perspektiv är detta något som inte går att reglera i samma utsträckning. Medan vi inte kan kontrollera hur andra uppför sig kan alla uppmanas att bidra till en bättre arbetsmiljö. Utifrån en ledarskapsposition har sajten Chef tagit fram några viktiga punkter man bör tänka på.

Men eftersom ansvaret inte bara ligger på arbetsgivaren att uppföra sig på arbetsplatsen är det också viktigt för de anställda att veta vad de kan göra för att skapa en bra arbetsmiljö. För detta kan vi tipsa om Arbetsmiljöupplysningen och deras tips om hur alla kan arbeta tillsammans för att öka trivseln på arbetsplatsen.

Ett hållbart byggande

Om ert företag arbetar inom byggsektorn så finns det många parametrar som man bör tänka på för att för att skapa både ett framgångsrikt företag och hålla hög kvalité på det arbete som utförs. Många gånger så går detta hand i hand för ett byggföretag. Att arbeta med ett hållbart byggande kan vara en framgångsfaktor i dagens moderna samhälle.

Med hjälp från ichb.se – Informationscentrum för Hållbart byggande så kan man få kunskap om just att bygga hållbart genom den information som läggs upp på deras sajt. Det är Boverket som gett uppdraget till Svensk Byggtjänst som driver sajten. Förutom Svensk byggtjänst så finns andra organisationer och institut bakom som stödjer och hjälper till att fylla sajten med hållbar information.

Att bygga ner hållbart kan vara en detalj som gör att företagen bli mer attraktiva. Att vara mer energieffektiv och bygga smart för miljön är något som intresserar oss idag. Det finns ett behov från både kunder och bransch inom byggsektorn men även hos andra som arbetar med fastigheter. Vi är i behov av företag som tänker mer hållbart i sitt byggande.

Många reagerar på den globala uppvärmningen och arbetar på sina sätt för att minska växthusgaser. Det gäller att vi tillsammans gör något för miljön och om alla drar sitt strå till stacken så kanske vi kan ska aen förändring. Konsumenter som ställer högre krav på företag och företag som föregår med goda exempel.

Företaget och arbetskläder

Kläderna är något som inte alltid får den eftertanke de förtjänar på arbetsplatsen. Beroende på branschen kan det ju finnas vissa speciella krav på klädsel, antingen rent funktionellt eller helt enkelt traditionellt. Vad fallet än är bör varje företag tänka vad kläderna gör för dem.

Det första som kan vara relevant är kläder som faktiskt bär företagets logo. Detta är något som används i väldigt många olika branscher och fyller många funktioner. Till att börja med är det ju ett sätt att visa upp att företaget är seriöst och professionellt. Men det kan även skapa samhörighet på arbetsplatsen då alla i stort sett har samma ”uniform”. För att få sin logo på arbetskläderna kan man ta kontakt med ett företag som Easytryck.

I jobb som kräver mycket fysiskt arbete är det ofta viktigt att arbetskläderna är slittåliga och i en utsträckning eller annan skyddar arbetaren. I det senare fallet kan det tekniskt sett bli skyddskläder man talar om. Det finns betydligt mer krav på dessa typer av kläder då de just ska skydda från exempelvis hög värme, kemikalier eller andra skadliga ting arbetaren kommer i kontakt med. Mer information om skyddskläder kan man hitta på Arbetsmiljöverket.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att varje anställd har tillgång till arbetskläder från och med dag ett på jobbet. Det är dock upp till var och en om företaget står för kostnaden av kläderna, om den anställde måste betala för dem eller om kostnaden delas på ett sätt eller annat. Detta kan ses som en förmån och blir därför något som kan bli skatteavdragsgill. Se mer om detta på Skatteverket.

Att lyckas som företag

Att lyckas som företag innebära många parametrar, det är inte bara en faktor som gör att ett företag blir framgångsrikt utan det kan vara många inblandande i det arbete som utförs. Allt från ledning till verkstadsgolvet. Idogt arbete och gemensamt mål är några av de parametrar som behövs för att att ett företag ska vinna framgång.

Komatsu Forest är ett av de företag som verkligen lyckats genom målmedvetet arbete. Sedan starten 1961 i Umeå så har företaget utvecklats till vad det är idag. Det hela började med en mekanisk verkstad och ett skogsbruk som var i behov av skogsmaskiner. Med nya innovationer så blev Umeå Mekaniska en stark ledare inom skogsbruket och tillsammans med Valmet Oy och Svenska Volvo BM så utvecklades det som kom att bli dåtidens moderna skogsmaskiner och skördare. En marknad som både då och nu är i behov av maskiner som utvecklas för att fungera så bra som det bara går.

Idag så är Komatsu världsledande tack vara en utveckling som för varje årtionde har pekat ut riktningen hur en skogsmaskin ska fungerar och hittat lösningar som passat för både maskiner och förare. Man har inte bara utvecklats skogsmaskiner utan även tänkt på den som ska sitta och köra. Ergonomi och arbetsmiljö är viktigt och detta har Komatsu Forest verkligen lyckats med. Idag så finns företaget på fem kontinenter med 1400 anställda. Huvudkontoret ligger fortfarande i Umeå och ägs idag av Komatsu Ltd of Japan.

Fira med företaget

Stora skeden inom firman ska firas. Det höjer moralen, får anställda att känna sig uppskattade och är ett sätt att visa att företaget når sina mål och går bra.

När företaget går plus

I slutet av arbetsåret är det dags att gå över bokföringen och se hur det har gått över de senaste tolv månaderna. Om företaget har vuxit och gått plus är det hög tid att fira. Det behöver inte vara mycket ett stort, då blir det svårt och dyrt att toppa det om företaget börjar gå ännu bättre. Ta med lite bubbel till arbetsplatsen och bjud personalen på att skåla tillsammans med lite tilltugg i slutet av dagen. Det är inte bara ett firande av företagets ekonomi, det är också ett sätt att fira de anställda vars arbete har gjort det möjligt.

Tredje året som verksamt företag

En del företag tar sig inte genom det första året, då handlar det ofta om en dålig företagsidé eller att ekonomin inte var så bra som man trodde. Tittar man på Ekonomifakta ser vi  att nystartade företag i Sverige är det bara runt 76 % som överlever mer än tre år och är fortsatt verksamma. Efter tre verksamma år med bra siffror kan det vara väl värt att fira, ni är plötsligt en av de företag som man anser har lyckas. Gå in på Ballongkungen och skaffa en hop med ballonger, häng upp dem runt om i företagets lokaler och efter firandet kan ballongerna få åka hem med anställda som har barn hemma. Se till att det finns gott att äta och dricka samt att du meddelar de anställda i tid om att du planerar att fira företagets framgångar och vill att de ska vara med.

Hälsosamma företag

Att skriva om hälsosamma företag innebär inte bara att företaget i sig ska vara hälsosamt utan även de som arbetar på företaget. Arbetsmiljöverket ställer idag höga krav på arbetsgivare att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande på en arbetsplats. För att få ett hälsosamt och framgångsrikt företag så gäller det att personalen också trivs på sin arbetsplats och gör sitt yttersta för företaget.

Det är många gånger en fråga om att ge och ta mellan företagare och anställda. Genom att få känna att man får något från företaget så ger man gärna något tillbaka och tvärtom. Företaget Arbetsglädje har insett hur viktigt detta är så det åker land och rike kring med olika förlösningar om vikten att ha roligt på jobbet. Nu är det inte frågan om att det ska vara någon cirkusclown som ska roa på arbetstid utan att man tillsammans hittar metoder och möjligheter till ett stimulerande samarbete på arbetsplatsen.

Visst kan trevliga sammankomster som After Work och annat stärka den arbetsgemenskap man har men många gånger så är det det dagliga arbete som man gör tillsammans som är viktigt att det fungerar utan större gnissel kollegor emellan. Att hitta den arbetsglädjen kanske inte alltid är lätt att finna och där kommer Tomas Eriksson, Johan Stenlind och deras företag Arbetsglädje in i bilden. Boka en föreläsning i ämnet eller någon form av teambuilding eller Kick Off där de medverkar med sin kunskap.

Lyckas med ditt projekt med gruppsykologi

Gruppsykologi är ett begrepp som mycken annan psykologi grundar sig i Freud och 1920-talets europeiska intellektuella. Det här var psykologins guldålder där teorier började formeras och man förstod djupare vilken komplex psykologisk varelse som människan är. Även om många av de teorier som formulerades då senare har förkastats eller förändrats är det ändå där grunden ligger. Det var då man började fundera över hur man skulle kunna utnyttja gruppdynamik för att skapa bättre fungerande organisationer.

Gruppsykologi är idag fundamentalt för de flesta management- och organisationsteorier. Man har förstått att det inte bara går att sätta ett gäng högfungerande individer i samma grupp och tro att de ska kunna fungera. De behöver också styrning och ledning, och någon som förstår hur de kan fungera tillsammans i olika stadier för att optimeras och prestera på topp även som grupp.

Här ska vi gå igenom en teori, FIRO-modellen, som är extra viktiga för projektledare att ha koll på. Detta för att projekt är tidsmässigt avgränsade områden där man ofta kan behöva vara extra uppmärksam på vilket stadie en grupp befinner sig i. Men också där man som ledare ibland kan behöva bryta in för att forcera sig igenom ett stadie, eller för den delen känna igen ett beteende där det bästa är att man bara sitter tyst och låter gruppen jobba sig igenom en situation på egen hand.

FIRO-modellen

Fundamental Interpersonal Relationship Orientation är en teori om grupp- och individutvecklingsfaser som går att relatera till de flesta projekt. I en grupp eller ett projekt kan man alltid utläsa tre huvudsakliga faser en grupp går igenom- Tillhörandefasen, Rollsökningsfasen och Samhörighetsfasen. Överfört på individ speglas de tre faserna i begreppen Beteende, Känsla och Själv. I tillhörighetsfasen formeras gruppen och individerna placerar in sig själva i gruppen. Man söker acceptans i första hand. Här kan gruppen ofta vara osäker, uppfattas som rörig och sökande, vilket gör projektledarens roll extra viktig. I nästa fas etableras de olika medlemmarnas roller. Vem är det som styr, vem är det som administrerar, vem är det som säger emot. Den tredje rollen, som är målet för dig som projektledare, är samhörighetsfasen. Om du lyckas guida gruppen in i den genom att bidra till att skapa tydliga hierarkier och etablera ett eget fungerande ledarskap kommer gruppen fungera optimerat och här börja leverera fullt ut. Tänk på att när en ny person kommer in i gruppen så börjar modellen om från början, men det är då oftast lättare att på nytt ta sig igenom de olika faserna.