För dig som äger fastigheter

Som ägare av fastigheter så gäller det att se till så att allt fungerar som det ska. Det viktiga kan vara att skapa en underhållsplan för sina fastigheter så man vet vad som ska åtgärdas och vad som kan väntas med. Ett stort problem kan vara objudna gäster som försöker ta sig in i fastigheterna. Se till att skaffa digitala passersystem så ni slipper nyckelhanteringen som ni haft tidigare.

Att byta ut låscylindrar då borttappade nycklar är orsaken kan vara en kostsam historia. Nya digitala låssystem kan hittas hos företaget BB Gruppen. Med låssystemet Iloq så kan en borttappad nyckel raderas ur systemet och ersättas med en helt ny. Det är förvisso en investering i systemet men kommer att löna sig i längden. Företaget hjälper till med projektering och rådgivning för det nya låssystemet men också installation och service i efterhand för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Med ett nytt system för lås i era fastigheter så kommer ni slippa byta ut låskolvar i framtiden. Nycklarna till Iloq är säkra och kan inte kopieras då den är kraftigt krypterad. Skulle en nyckel tappas bort så återkallas behörigheten för den nycken och en ny nyckel programmeras och kan användas omgående. En annan stor fördel är att man behöver bara en enda nyckel till hela fastigheten. Den nyckel som programmeras fungerar både till bostaden som till ytterdörrar och tvättstugan för att nämna några lås som används i en fastighet.