Företag med arbete på hög höjd

Om man är ett företag som arbetar på hög höjd så är säkerheten något som man  ska ta på största allvar. Här går det inte att tumma på detta utan se till så att den som utför ett arbete på ett tak eller liknande har den utrustning som krävs för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Enligt Arbetsmiljöverket så finns det krav som säger att man ska förebygga fallrisker på alla arbete som överstiger två meter eller högre. Detta gäller flera olika byggnads- och anläggningsarbeten där man arbetar på högre höjder än just två meter. Det gäller att man använder sig av den säkerhetsutrustning som är anpassad för det arbete man ska utföra. Inför ett arbete på hög höjd så bör man kolla upp vilka risker som finns med arbetet. Detta för att säkerställa vilken utrustning man ska använda sig av och kunna utföra ett säkert arbete.

Det gäller att man man både använder sig av utrustning som säkrar upp dig som arbetar men också installerar fallskydd som kan förhindra olyckor. Som företag så är man skyldig enligt Arbetsmiljöverket att förebygga fallriskerna på en arbetsplast på hög höjd. Upplever du som anställd att det har missats på något sätt så kontakta det skyddsombud som finns på företaget för att skapa en förbättring och förändring till ett säkrare arbete. Du som arbetar på hög höjd har mest troligt fått gå en utbildning inom industrisäkerhetsutbildningar. Om inte kolla upp vad som finns tillgängligt och som kan passa just dig.