Företaget och arbetskläder

Kläderna är något som inte alltid får den eftertanke de förtjänar på arbetsplatsen. Beroende på branschen kan det ju finnas vissa speciella krav på klädsel, antingen rent funktionellt eller helt enkelt traditionellt. Vad fallet än är bör varje företag tänka vad kläderna gör för dem.

Det första som kan vara relevant är kläder som faktiskt bär företagets logo. Detta är något som används i väldigt många olika branscher och fyller många funktioner. Till att börja med är det ju ett sätt att visa upp att företaget är seriöst och professionellt. Men det kan även skapa samhörighet på arbetsplatsen då alla i stort sett har samma ”uniform”. För att få sin logo på arbetskläderna kan man ta kontakt med ett företag som Easytryck.

I jobb som kräver mycket fysiskt arbete är det ofta viktigt att arbetskläderna är slittåliga och i en utsträckning eller annan skyddar arbetaren. I det senare fallet kan det tekniskt sett bli skyddskläder man talar om. Det finns betydligt mer krav på dessa typer av kläder då de just ska skydda från exempelvis hög värme, kemikalier eller andra skadliga ting arbetaren kommer i kontakt med. Mer information om skyddskläder kan man hitta på Arbetsmiljöverket.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att varje anställd har tillgång till arbetskläder från och med dag ett på jobbet. Det är dock upp till var och en om företaget står för kostnaden av kläderna, om den anställde måste betala för dem eller om kostnaden delas på ett sätt eller annat. Detta kan ses som en förmån och blir därför något som kan bli skatteavdragsgill. Se mer om detta på Skatteverket.