Hur arbetar ni med PR?

PR-arbete bör finnas med i varje företags planering. Detta är ett arbete som fokuserar på en organisations relation till olika målgrupper och hur dessa relationer kan bildas och sedan stärkas på ett eller annat vis. Och det är betydligt färre som arbetar aktivt med PR än antalet företag som faktiskt kan tjäna stort på det, både på kort och lång sikt.

Då PR ofta går genom media av något slag är relationer till dessa medier en viktig del av arbetet. Många företag kan påbörja detta arbete redan från starten då ett nytt företag ofta kan vara av intresse för olika medier att informera om. Och det hjälper naturligtvis om företaget har något som gör att de sticker ut från mängden. En vilja att arbeta på ett annorlunda vis, har en ovanlig företagsstruktur, arbetar med samhällsnytta i fokus eller något helt annat som kan anses ha nyhetsvärde.

Att arbeta med PR kan komma med några unika utmaningar. Speciellt för ett företag som aldrig haft ett sådan arbete tidigare. Det är av denna anledning som många väljer att ta in extern hjälp för att vägleda PR-arbetet åt rätt håll. En firma som ofta sköter PR-arbete kommer dessutom med redan etablerade relationer till olika medier och kan därför göra kontakten snabbare och mer effektiv.

Men även om ni tar in hjälp från en annan firma kommer det förr eller senare bli aktuellt för någon i nyckelposition på företaget att representera det i from av intervjuer eller liknande. VD är många gånger det självklara valet i många företag, men det kan även finnas situationer där andra personer är bäst lämpade att informera om specifika projekt eller arbeten som företaget håller på med.

PR kan ge uppmärksamhet både på gott och ont. Men de som aktivt arbetar med företagets PR har mer kontroll över att det goda faktiskt kommer ut och blir nyheter.