Hur många besöker din butik

Som butiksinnehavare så kan det vara intressant att veta hur många som varit in i butiken. Hur många som handlar får du veta genom det kassasystem som du tar betalt ifrån. Men hur många som bara gått in och tittat på någon produkt kan vara svårt att beräkna. Det går inte att sälja till alla men det kan vara intressant att se hur besöksfrekvensen varit och försöka ta reda på varför de inte handlat.

Beräkna antalet besökare

Genom att använda sig av modern teknik som räknar personer och kunder så får du en bild över hur antalet kan skifta vissa tidpunkter på dagen och när det är som mest besök i din butik. Helt klart så bör mer besökare i butiken innebära mer försäljning. Men det är inte alltid som det är så. Hur ska du kunna förändra detta så att det blir mer försäljning? Det kan vara så att ni bör titta över hur mycket personal det är i butiken då det är som mest besökare. Hinner personalen med att ge den service som antalet personer kräver.

Skapa olika aktiviteter

Får du reda på vid vilka tidpunkter det är mycket kunder så kan du skapa olika aktiviteter precis under den tiden. Det kan vara att mellan vissa tider ge en viss procent på det som handlas. Det kanske också går att ta in ytterligare personal om det på lördagar exempelvis mellan 11.00 och 14.00 är extra mycket kunder som behöver hjälp. Genom att veta besöksfrekvens så kan man ta till åtgärder för att skapa en förändring till mer försäljning än vad man haft tidigare.