Renovera företagets lokaler – lägg in golvvärme

Om det är dags att snygga upp företagets lokaler kan det också vara dags att fundera på uppvärmningen. Många företag använder direktverkande el för uppvärmning vilket inte är speciellt effektivt. Många lokaler har också vattenburen värme vilket är mer effektivt men som ofta använder ålderdomliga element för att värma upp lokalerna vilket inte är så effektivt. Vill du värma upp ditt företag på ett effektivare och mer ekonomiskt sätt bör du ta en titt här.

Har ditt företags lokaler vattenburen värme är golvvärme det bästa och mest ekonomiska värmesystemet golvvärme. Golvvärme ger en behaglig värme samtidigt som det sänker kostnaden för uppvärmning. Golvvärme gör det möjligt att sänka inomhustemperaturen utan att det känns kallt. Det beror på att varma golv gör att hela rummet känns varmt.

Om ditt företags lokaler värms upp med el-element kommer elektrisk golvvärme att spara en hel del energi och uppvärmningskostnaden kommer att minska. Det finns dock sätt att ytterligare minska elförbrukningen.

Om du skall renovera och uppgradera ditt företags lokaler bör du installera vattenburen golvvärme. Vattenburen golvvärme ger en behagligare värme och det gör det möjligt för dig att installera en luft/vatten värmepump som verkligen kommer att sänka ditt företags uppvärmningskostnader.

Som alltid när det ska göras något så gäller det att planera detta väl. Även om det tas in hantverkare som ska fixa med er golvvärme eller annat så kommer det att störa ert företags arbete under en tid. Försök att få till någon företagsresa eller liknande under de mest kritiska dagarna. Om det inte går att läsa så får de ta rum för rum och ni får flytta omkring tills allt är klart.