Ta hand om era leverantörer

Ett företag har nästan alltid några leverantörer. Även kontorsarbetare och de som erbjuder tjänster behöver produkter för att utföra tjänsterna. Alla företag kräver material och då skapar man avtal med leverantörer. Ett gott samarbete kan göra ditt företag mer lönsamt, men då gäller det att dina leverantörer gillar att arbeta tillsammans med er.

Bjuda in leverantörer

Det bästa är att bjuda in leverantörerna till ditt företag. Skapa kontakt med de viktigaste personer för din firma och visa din uppskattning. Bjud exempelvis ut dem på mat med underhållning där ni kan skåla för ett gott samarbete. Var inte rädd att berätta att de är viktiga för din verksamhet och att deras hjälp har varit ovärderlig för er. Vid högtider och slutet av arbetsåret kan det vara dags igen att bjuda tillbaka för de fina tjänster ni fått. Gåvor kan vara på sin plats men var försiktig så det inte kan tolkas som mutor. Det finns regler hos Skatteverket vad ni ska tänka på när ni ger gåvor från ett företag eller ett annat.

Nära samarbete leder till ny idéer

När man samarbetar nära sina leverantörer kan det också komma många bra tips på förbättringar. De förstår sina produkter och lär sig ert företag och vad ni vill ha ut av avtalet. Det finns studier som visar att detta fungerar väldigt bra inom teknikbranschen. När leverantör och företag diskuterar och det råder tillit, blir slutprodukten oftast bättre. Skapa ett samarbetsklimat i den mån det går, gå in i avtalet för att lite på varandra och ge stöd. Ni vill båda två att båda företagen går bra, varför inte dra nytta av varandra? Om leverantören känner sig betydelsefull för ditt företag kommer de vara med benägna att hjälpa till, att gå lite längre för er skull och vara öppen med åsikter, kritik och beröm.