Vikten av försäljningschefen i företaget

Det finns en antal positioner i ett företag som väger väldigt tungt. Många menar att försäljningschefen kan vara den viktigaste rollen i ett företag direkt efter VD, eller till och med den absolut viktigaste rollen.

Försäljningschefen på ett företag bör alltid tillsättas med lång eftertanke. Det gäller att hitta den som verkligen förstår sig på vad företaget kan erbjuda och vilka som är det rätta målgruppen. För att inte tala om vikten av erfarenhet inom rollen och ett allmänt bra sinne för affärer. Det är inte undra på att många företag vänder sig till experter inom executive search för att hitta rätt kandidat.

I ett företag är det försäljningschefen som har den viktigaste och mest aktiva rollen i att klarlägga företagets tillväxtmål. Det gäller inte bara den övergripande planen utan även strategier ned på individnivå. Ansvaret över företagets tillväxt faller i grund och botten på försäljningschefens axlar.

Försäljningschefen måste arbeta kontinuerligt med att välja strategier som kan uppnå de mål som satts. Detta betyder att försäljningschefen ofta blir en aktiv deltagare inom marknadsarbetet, då denna avdelning i de flesta fall finns för att stödja försäljningschefens arbete. Detta är klart och tydligt en verklighet inom BtB-företag men stämmer mer och mer överens även inom BtC-företag idag.

En försäljningschef behöver ofta ha riktigt bra ledarförmågor då de i regel behöver förlita sig på ett antal personer som arbetar direkt under dem. Det är därför väldigt viktigt att hitta personer som arbetar riktigt bra tillsammans inom denna avdelning, och chefen måste alltid kunna föregå med gott exempel och veta hur man ska motivera och inspirera sina medarbetare.

Kundkontakt är och en väldigt viktig del av arbetsuppgifterna, vilket betyder att försäljningschefen också måste ha bra hand med kunderna. Att vara en aktiv del av företagets relation med kunderna kan många gånger göra stor skillnad.

Vikten av en bra försäljningschef bör således vara ganska uppenbart vid detta lag och de företag som lyckas hitta en kan många gånger vara en stor faktor på marknaden.